Impressie voorspeelmiddag Het Wapen van Huizen juli 2018

Drummen of gitaar spelen in een echte band

Heb je drumles of gitaarles dan is het leuk om te laten zien wat je kan, zeker in groepsverband en/of als band. Daarom worden de voorspeelmiddagen georganiseerd, zodat iedereen kan ervaren hoe het is om in een echte band te spelen.

Begin juli 2018 hebben leerlingen van Drumschool Joost Renders en Pietjan de Bel (gitaarschoolhetgooi.nl) hun kunsten laten zien in Het Wapen van Huizen. Het was een enorme leuke, muzikale middag waarbij iedereen zich voor de volle 100% heeft ingezet.

Probeer het uit met een proefles

Denk je er ook wel eens over na hoe het is om in een band te spelen? Of ben je erg benieuwd hoe het is als je nu eens écht drumles gaat nemen? Meld je dan hier aan voor een proefles bij Joost.

Denk je er al een tijdje over om gitaarles te nemen? Dan wil je dat toch zeker wel bij iemand die zelf heel goed kan spelen én plezier heeft in lesgeven: Pietjan de Bel. Kijk eens op gitaarschoolhetgooi.nl en neem hier contact met ‘m op.

Muziek maakt slim!

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.

Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Hoe komt dit?
Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.

[Bron tekst en afbeelding: www.muziekmaaktslim.nl]